Spotkanie Harcerskich Pokoleń

przez Komendantka Hufca dnia

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest” pod takim hasłem 24 marca odbyło się „Spotkanie harcerskich pokoleń” w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Organizatorami przedsięwzięcia, które rozpoczęło obchody jubileuszu 100-lecia harcerstwa na ziemi kłobuckiej, były Komenda Hufca ZHP Kłobuck wraz z ZS Nr 1 w Kłobucku.
Na uroczystość przybyli seniorzy, starszyzna, i przedstawiciele drużyn wędrowniczych, harcerskich, starszoharcerskich, gromad zuchowych wraz z instruktorami oraz instruktorzy Hufca ZHP Kłobuck działający obecnie i w przeszłości, łącznie ponad sto dziesięć osób, aby zobaczyć się po latach, powspominać, pośpiewać – być ze sobą razem. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością także samorządowcy: p. Henryk Kiepura, Starosta Kłobucki, p. Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Kłobucka, p. Magdalena Kasprzak, Sekretarz Gminy Kłobuck, p. Danuta Gosławska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku. p. Ewa Brzózka, Sekretarz Gminy Lipie, a także p. Anna Nowicka, dyrektor ZS Nr 1 w Kłobucku, p. Olga Skwara, dyrektor MOK w Kłobucku, p. Krzysztof Nowak – członek Zarządu Powiatu i p. Roman Minkina, radny powiatowy i członek Rady Przyjaciół Harcerstwa. Wśród gości znaleźli się również harcmistrz Andrzej Lichota, wieloletni Komendant a obecnie Skarbnik Chorągwi Śląskiej,
a także przedstawiciele organizacji działających na terenie powiatu kłobuckiego: p. Sylwia Piątkowska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka, p. Zygmunt Grzybowski, Prezes Związku Kombatantów RP i BWP w Kłobucku niezawodni przyjaciele ZHP – dr Artur Dąbrowski, Prezes Akcji Katolickiej |Archidiecezji Częstochowskiej oraz  pwd. Rafał Orłowski, członek Rady Przyjaciół Harcerstwa.
Na piątkowe spotkanie przybyli również byli komendanci Hufca ZHP Kłobuck hm. Wiesław Wiatrak i hm. Halina Wróbel. Uczestników spotkania przywitała obecna Komendantka Hufca ZHP Kłobuck harcmistrzyni Beata Pluta, która podziękowała wszystkim gościom za przybycie i podkreśliła historyczną wartość spotkania oraz rolę harcerstwa. Szanowni goście składali zgromadzonym w ZS Nr 1 w Kłobucku pokoleniom harcerskim na ręce komendantki najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej oraz chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami z harcerskiego szlaku. Część artystyczną przygotowali: zuchy z 10 Gromady Zuchowej MALI PRZYRODNICY oraz harcerze z 1 Kłobuckiej Drużyny Wędrowniczej ZAMONIT i młodzież z ZS Nr 1 w Kłobucku. Uroczystość uświetnił również swoim występem Zespół CZEREMCHA z Parzymiech. Podczas spotkania można było obejrzeć również wystawę, na której znalazły się m.in.: dokumenty, plansze, puchary, kroniki harcerskie, odznaczenia czy zdjęcia instruktorów, którzy tworzyli historię Hufca Kłobuck. Goście mogli obejrzeć również prezentację multimedialną przedstawiającą działania i zadania programowe obecnie realizowane przez Hufiec ZHP Kłobuck. Wszyscy goście biorący udział w spotkaniu otrzymali mini śpiewnik, w którym znalazły się piosenki te dobrze znane wszystkim harcerzom i te trochę zapomniane oraz z najnowszego repertuaru harcerskiego. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez organizatorów na poczęstunek, przy którym w małych grupkach rozmawiali i wspominali wspaniałe chwile, niezapomniane przygody przeżyte w harcerskich mundurach. Spotkanie było okazją do wspomnień, wzruszeń, nostalgii, wspólnych zdjęć, by jeszcze raz z przyjaciółmi zatrzymać na fotografii uciekający czas. Rozbrzmiewały harcerskie piosenki śpiewane przy akompaniamencie gitary. Spotkanie z przyjaciółmi sprzed lat przyniosło wszystkim wiele radości.
Uroczystość została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Kłobuckiego i rzeczowemu MSZiZ w Kłobucku oraz firm CYMES i DELICPOL.

 

 

 

Stworzone przez: Komendantka Hufca