Zobowiązania finansowe

przez dh.Paulina dnia

Harcerstwo to różnorodność. Dziękujemy, że zaufaliście Państwo naszej organizacji, jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego. Oprócz niewymiernych korzyści, jakie płyną z wstąpienia do ZHP każdy członek ma również obowiązki. Jednym z nich jest opłacanie składek.

pismo rodzice

Stworzone przez: dh.Paulina