Komenda Hufca

KOMENDA HUFCA

Komendantka Hufca ZHP Kłobuck: hm. Beata PLUTA

Z-ca komendantki: pwd. Renata ŁUGOWSKA

Skarbnik: pwd. Katarzyna SZYDA

Członkowie KHphm. Renata KRAWCZYK

                               phm. Danuta PAPIERZ

                               pwd. Gabriela Staniec