Nasze Drużyny

Zuchy

  • Grupa metodyczna i członkowska przeznaczona dla dzieci w wieku 6-10 lat.
  • Podstawową jednostką organizacyjną dla zuchów jest gromada zuchowa.
  • W metodyce zuchowej drogę zucha wyznacza zdobycie poszczególnych gwiazdek zuchowych, oznaczanych gwiazdkami na baretce w kolorze chusty a także zdobywanie sprawności.

Jeśli chcesz zobaczyć nasze drużyny w okolicy kliknij tutaj….


Harcerska

W ZHP grupa ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 10-13 lat..  Podstawową jednostką organizacyjną dla harcerzy jest drużyna harcerska

Jeśli chcesz zobaczyć nasze drużyny w okolicy kliknij tutaj….


Starszoharcerska

W ZHP grupa ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 13-16 lat..

Jeśli chcesz zobaczyć nasze drużyny w okolicy kliknij tutaj….


 Wędrownicza

W ZHP granice wiekowe tej grupy ustalone są na 16+ lat. Naramiennik jest przyznawany w obrzędowy sposób po odbyciu próby wędrowniczej. Dewiza Wędrownicza brzmi: Wyjdź w Świat, zobacz, pomyśl, pomóż – czyli Działaj!Wędrowników obowiązuje Kodeks Wędrowniczy. Podstawową jednostką organizacyjną dla wędrowników jest drużyna wędrownicza. Członkowie tej grupy to wędrownicy i wędrowniczki.

Jeśli chcesz zobaczyć nasze drużyny w okolicy kliknij tutaj….


Wielopoziomowa

Drużyna taka składa się przedstawicieli każdego wieku , od tych najmłodszych po tych najstarszych , dołączyć do niej może każdy i otrzymać odpowiedni stopień adekwatny do jego wieku

Jeśli chcesz zobaczyć nasze drużyny w okolicy kliknij tutaj….