Zespoły i Komisje

Zespół ds. promocji i informacji :

 • pwd. Agata Glajzner,
 • pwd. Gabriela Staniec,
 • pwd. Wiktoria Dudek,
 • dh. Aleksandra Gralak,
 • dh. Oskar Cykowski,

Zespół do ds. projektów i pozyskiwania środków :

 • hm. Beata Pluta
 • phm. Katarzyna Szyda
 • phm. Beata Kotasińska
 • phm. Renata Krawczyk
 • pwd. Gabriela Staniec

Kapituła wędrownicza :

 • hm. Beata Pluta
 • pwd. Hanna Orłowska
 • pwd. Przemysław Pluta

Komisja historyczna :

 • hm. Zygmunt Wierus
 • phm. Andrzej Różalski
 • phm. Zdzisław Wierus
 • pwd. Grażyna Cholewa

Rada uchu przyjaciół harcerstwa :

 • Ireneusz Telęga
 • Anna Cykowska
 • Aneta Sosnowicz
 • Pan Roman Minkina
 • Pan Marcin Zomerfeld
 • Andrzej Wystalski
 • Zbigniew Sławuta
 • Michał Sławuta

RZECZNIK PRASOWY / KONTAKT Z MEDIAMI

hm. Beata Pluta