Komenda Hufca Kłobuck

Komendantka Hufca ZHP Kłobuck: hm. Beata PLUTA

Skarbniczka: phm. Katarzyna SZYDA

Z-ca Komendantki ds. Programowych: phm. Renata KRAWCZYK

Z-ca Komendantki ds. Organizacyjnych: pwd. Gabriela STANIEC