Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA – krh@klobuck.zhp.pl

Przewodniczący: phm. Grzegorz Kiepura  

Członkowie: hm. Halina Wróbel

                     pwd. Iwona Gloc