Połkolonie zaliczka

przez: Oskar Cykowski dnia:

UWAGA!

Szanowni Państwo! Wszystkie zgłoszenia dzieci na I turnus półkolonii „W krainie przygód” zostały zakwalifikowane pozytywnie. Do 25 czerwca b.r. prosimy o wpłatę zaliczki w kwocie 150 zł. na konto Hufca ZHP Kłobuck: Bank Spółdzielczy w Kłobucku 96 8248 0002 2001 0000 1993 0003. W tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, HAL DSCZ I turnus

! Spotkanie połkolonie !

przez: Oskar Cykowski dnia:

UWAGA! Szanowni Państwo! Wszystkie zgłoszenia dzieci na I turnus półkolonii „W krainie przygód” zostały zakwalifikowane pozytywnie. 27 czerwca w godz. 17 -19 zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców uczestników I turnusu półkolonii. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Hufca ZHP Kłobuck ul. E. Orzeszkowej 44 w Kłobucku. Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie uzupełnionej już karty kwalifikacyjnej uczestnika. Druk w załączniku.

Betlejemskie Światło Pokoju 2022

przez: Oskar Cykowski dnia:

Betlejemskie Światło Pokoju 2022 – ŚWIATŁO DLA CIEBIE?⚜️Harcerską tradycją już jest, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia harcerze z Hufiec ZHP Kłobuck przekazują Betlejemskiego Światła Pokoju.?⚜️Harcerze na czele z Komendant Hufca harcmistrzynią Beatą Plutą przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju członkom macierzystego Hufca, włodarzom i mieszkańcom Kłobucka. Uroczystość odbyła się 15 grudnia w Kłobucku. ?⚜️Ten symboliczny płomień przybył z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, przywieziony przez skautów, wędrował przez świat do Wiednia i dalej na Słowację i tak dotarł do Polski. Nasi harcerze odebrali go podczas uroczystej mszy na Jasnej Górze, aby móc go przekazać całej społeczności Hufiec ZHP Kłobuck mieszkańcom Kłobucka i całego powiatu kłobuckiego. ?⚜️W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju wędruje z przesłaniem – ŚWIATŁO DLA CIEBIE. ?⚜️Przekazaniu BŚP towarzyszyło spotkanie świąteczne na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku połączone z przekazaniem świątecznych prezentów dla zuchów i harcerzy, wręczeniem nagród w Konkursie Świątecznym oraz wspólnym kolędowaniem i poczęstunkiem.Uroczyste przekazanie BŚP w tym roku odbyło się podczas mszy św. w kościele pw. NMP Fatimskiej w Kłobucku. ?⚜️ Tym symbolicznym darem miłości, pokoju i braterstwa pragniemy podzielić się ze wszystkimi. Dlatego zanosimy lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną.Zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. CZUWAJ! ?⚜️??

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Truskolasach

przez: Oskar Cykowski dnia:

?? Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Truskolasach?? W dniu 11 Listopada 17 TDH LEŚNE DUCHY i PGZ WESOŁE SŁONECZKA uczciły Święto Niepodległości uczestnicząc w akademii przygotowanej przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Truskolasach oraz uroczystej mszy świętej za Ojczyznę w kościele św. Mikołaja w Truskolasach, którą celebrował ks. Marek Skrzypczyk. Po uroczystej mszy harcerze i zuchy wraz z drużynowymi udali się do miejsc pamięci narodowej gdzie zapalili znicze i oddali hołd poległym w walkach o wolność i w obronie Ojczyzny.

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Kłobucku

przez: Oskar Cykowski dnia:

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Kłobucku?? Reprezentacja Hufca ZHP Kłobuck: 1 KDW ZAMONIT, 2 KDH OLIMPIJCZYCY, 13 KDH LEŚNI i 21 GZ TĘCZOWE ZUCHY wraz z instruktorami wzięła udział w Capstrzyku Niepodległościowym, podczas którego oddano hołd bohaterom. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy pomniku Władysława Sebyły, gdzie złożono pierwsze wiązanki kwiatów, a następnie uczestnicy w uroczystym pochodzie udali się pod pomnik z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Matki Polki, gdzie również zostały złożone wiązanki kwiatów. Na Placu przy kościele pw. św. Marcina w Kłobucku odśpiewany został hymn narodowy i odczytany Apel Pamięci. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod płytą marszałka Józefa Piłsudskiego.Harcerze podczas uroczystego Capstrzyku pełnili warty w miejscach pamięci, a w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów naszego Hufca wiązanki kwiatów złożyły Komendantka Hufca ZHP Kłobuck harcmistrz Beata Pluta wraz z harcmistrz Bożeną Rumin.W uroczystej mszy za Ojczyznę odprawionej w rocznicę Odzyskania Niepodległości w kościele pw. św. Marcina wzięła udział Komendantka Hufca z przedstawicielami 1 KDW ZAMONIT.Drużyny i gromady działające w naszym Hufcu uczestniczyły w uroczystościach patriotycznych w miejscach swojego działania.#11listopada#HufiecKłobuck#ZHP#RadosnyPatriotyzm #ŚwiętoNiepodległości#obchodyświetaniepodległości

NIEPODLEGŁA DO HUMNU

przez: Oskar Cykowski dnia:

NIEPODLEGŁA DO HUMNU ??????Dzisiaj o godz. 11:11 harcerze z 13 Kłobuckiej Drużyny Harcerskiej LEŚNI (SP nr 2 w Kłobucku) i 1 Kłobuckiej Drużyny Wędrowniczej ZAMONIT (ZS Nr 1 w Kłobucku) wraz z Komendantką Hufca hm. Beatą Plutą i hm. Bożeną Rumin wzięli udział w Akcji „Niepodległa do Hymnu!”. Wspólne z uczniami kłobuckich szkół podstawowych, średnich i przedszkoli oraz mieszkańcami odśpiewali hymn narodowy, a następnie zatańczyli polski taniec narodowy – Poloneza.#11listopada#HufiecKłobuck#ZHP#RadosnyPatriotyzm#ŚwiętoNiepodległości#Hymnnarodowy#obchodyświetaniepodległości

Rajdu o Puchar Komendantki [FOTO]

przez: Oskar Cykowski dnia:

Wyniki Rajdu o Puchar Komendantki Hufca ZHP Kłobuck 2022 KATEGORIA GROMADY ZUCHOWE 1 miejsce i Puchar Komendantki Hufca w Kategorii GZ: Próbna GZ WESOŁE SŁONECZKA, SP w Truskolasach 2 miejsce – Próbna GZ WESOŁE MUMINKI, ZSP w Miedźnie3 miejsce – 21 GZ TĘCZOWE ZUCHY, SP nr 2 w Kłobucku KATEGORIA DRUŻYNY HARCERSKIE 1 miejsce i Puchar Komendantki w Kategorii DH: 23 DH HEROSI, GZSP nr 1 w Popowie 2 miejsce – 17 TDK LEŚNE DUCHY, SP w Truskolasach3 miejsce – 28 WDH POSZUKIWACZE PRZYGÓD, Drużyna Środowiskowa Węglowice KATEGORIA DRUŻYNY STARSZOCHARCERSKIE – WĘDROWNICZE 1 miejsce i Puchar Komendantki Hufca w Kategorii DSH i DW: 1 KDW ZAMONIT, ZS NR 1 w Kłobucku2 miejsce – Próbna DSH CERBER, Drużyna Środowiskowa KłobuckKomenda Hufca ZHP Kłobuck dziękuje 13 DH LEŚNI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucki i harcmistrz Bożenie Rumin za zorganizowanie Rajdu. Dziękujemy bardzo serdecznie Gminie Kłobuck za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia.GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM i dziękujemy wszystkim gromadom, drużynom, patrolom za udział w Rajdzie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Raj

Młodzi ekolodzy!

przez: Oskar Cykowski dnia:

Młodzi ekolodzy! Zuchy z Próbnej Gromady Zuchowej WESOŁE SŁONECZKA działającej w Szkole Podstawowej w Truskolasach na jednej z cyklu zbiórek zdobywając sprawność Elfa, odbyły wycieczkę do lasu. Podczas spaceru udało im się zaobserwować różne dary jesieni m.in.: kolorowe liście, szyszki czy żołędzie. Z przyniesionych liści dzieci stworzyły wspaniały album drzew i krzewów.Zuchy nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie, tak by nie ucierpiała leśna przyroda.