Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Kłobucku

przez: Oskar Cykowski dnia:

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Kłobucku?? Reprezentacja Hufca ZHP Kłobuck: 1 KDW ZAMONIT, 2 KDH OLIMPIJCZYCY, 13 KDH LEŚNI i 21 GZ TĘCZOWE ZUCHY wraz z instruktorami wzięła udział w Capstrzyku Niepodległościowym, podczas którego oddano hołd bohaterom. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy pomniku Władysława Sebyły, gdzie złożono pierwsze wiązanki kwiatów, a następnie uczestnicy w uroczystym pochodzie udali się pod pomnik z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Matki Polki, gdzie również zostały złożone wiązanki kwiatów. Na Placu przy kościele pw. św. Marcina w Kłobucku odśpiewany został hymn narodowy i odczytany Apel Pamięci. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod płytą marszałka Józefa Piłsudskiego.Harcerze podczas uroczystego Capstrzyku pełnili warty w miejscach pamięci, a w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów naszego Hufca wiązanki kwiatów złożyły Komendantka Hufca ZHP Kłobuck harcmistrz Beata Pluta wraz z harcmistrz Bożeną Rumin.W uroczystej mszy za Ojczyznę odprawionej w rocznicę Odzyskania Niepodległości w kościele pw. św. Marcina wzięła udział Komendantka Hufca z przedstawicielami 1 KDW ZAMONIT.Drużyny i gromady działające w naszym Hufcu uczestniczyły w uroczystościach patriotycznych w miejscach swojego działania.#11listopada#HufiecKłobuck#ZHP#RadosnyPatriotyzm #ŚwiętoNiepodległości#obchodyświetaniepodległości

NIEPODLEGŁA DO HUMNU

przez: Oskar Cykowski dnia:

NIEPODLEGŁA DO HUMNU ??????Dzisiaj o godz. 11:11 harcerze z 13 Kłobuckiej Drużyny Harcerskiej LEŚNI (SP nr 2 w Kłobucku) i 1 Kłobuckiej Drużyny Wędrowniczej ZAMONIT (ZS Nr 1 w Kłobucku) wraz z Komendantką Hufca hm. Beatą Plutą i hm. Bożeną Rumin wzięli udział w Akcji „Niepodległa do Hymnu!”. Wspólne z uczniami kłobuckich szkół podstawowych, średnich i przedszkoli oraz mieszkańcami odśpiewali hymn narodowy, a następnie zatańczyli polski taniec narodowy – Poloneza.#11listopada#HufiecKłobuck#ZHP#RadosnyPatriotyzm#ŚwiętoNiepodległości#Hymnnarodowy#obchodyświetaniepodległości

Rajdu o Puchar Komendantki [FOTO]

przez: Oskar Cykowski dnia:

Wyniki Rajdu o Puchar Komendantki Hufca ZHP Kłobuck 2022 KATEGORIA GROMADY ZUCHOWE 1 miejsce i Puchar Komendantki Hufca w Kategorii GZ: Próbna GZ WESOŁE SŁONECZKA, SP w Truskolasach 2 miejsce – Próbna GZ WESOŁE MUMINKI, ZSP w Miedźnie3 miejsce – 21 GZ TĘCZOWE ZUCHY, SP nr 2 w Kłobucku KATEGORIA DRUŻYNY HARCERSKIE 1 miejsce i Puchar Komendantki w Kategorii DH: 23 DH HEROSI, GZSP nr 1 w Popowie 2 miejsce – 17 TDK LEŚNE DUCHY, SP w Truskolasach3 miejsce – 28 WDH POSZUKIWACZE PRZYGÓD, Drużyna Środowiskowa Węglowice KATEGORIA DRUŻYNY STARSZOCHARCERSKIE – WĘDROWNICZE 1 miejsce i Puchar Komendantki Hufca w Kategorii DSH i DW: 1 KDW ZAMONIT, ZS NR 1 w Kłobucku2 miejsce – Próbna DSH CERBER, Drużyna Środowiskowa KłobuckKomenda Hufca ZHP Kłobuck dziękuje 13 DH LEŚNI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucki i harcmistrz Bożenie Rumin za zorganizowanie Rajdu. Dziękujemy bardzo serdecznie Gminie Kłobuck za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia.GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM i dziękujemy wszystkim gromadom, drużynom, patrolom za udział w Rajdzie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Raj

Młodzi ekolodzy!

przez: Oskar Cykowski dnia:

Młodzi ekolodzy! Zuchy z Próbnej Gromady Zuchowej WESOŁE SŁONECZKA działającej w Szkole Podstawowej w Truskolasach na jednej z cyklu zbiórek zdobywając sprawność Elfa, odbyły wycieczkę do lasu. Podczas spaceru udało im się zaobserwować różne dary jesieni m.in.: kolorowe liście, szyszki czy żołędzie. Z przyniesionych liści dzieci stworzyły wspaniały album drzew i krzewów.Zuchy nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie, tak by nie ucierpiała leśna przyroda.

Zlot Hufca ZHP Kłobuck „W zgodzie z naturą”

przez: Oskar Cykowski dnia:

Zlot Hufca ZHP Kłobuck „W zgodzie z naturą”, tak brzmiało hasło tegorocznego Zlotu Hufca ZHP Kłobuck, który odbył się w pierwszy weekend października. Zlot został zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Kłobuck im. Bohaterów Bitwy pod Mokrą. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, w którego imieniu nagrody uczestnikom Zlotu wręczyła Wicestarosta Zdzisława Kall. Zlot Hufca ZHP Kłobuck rozpoczął uroczysty apel na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku. W przedsięwzięciu uczestniczyło około stu zuchów, harcerzy i instruktorów. W programie Zlotu znalazły się zajęcia związane z ochroną środowiska naturalnego, racjonalnego wykorzystania żywności czy zdrowego odżywiania. Uczestnicy zlotu uczyli się m.in.: jak segregować śmieci, oszczędzać energię, rozpoznawać gatunki drzew przy pomocy liści i owoców. Sprawdzili również swoją wiedzę i umiejętności harcerskie, udzielania pierwszej pomocy, poruszania się w terenie i pracy w grupie. Zlot zakończył się wspólnym ogniskiem nad zalewem Zakrzew. Wszystkie drużyny i gromady biorące udział w Zlocie otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody zakupione dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Cel przyświecający organizatorom Zlotu został osiągnięty. Zuchy i harcerze spędzili aktywnie czas „w zgodzie z naturą”, na świeżym powietrzu w gronie rówieśników. Takie przedsięwzięcia m.in. angażują nas do podejmowania wspólnych działań i przyczyniają się do ochrony środowiska i wyrabiania dobrych nawyków ekologicznych. Stosujmy zdobytą wiedzę, na co dzień i zgodnie z przesłaniem twórcy skautingu: Starajmy się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy – powiedziała na zakończenie Zlotu Komendantka Hufca Kłobuck – harcmistrz Beata Pluta. Komenda Hufca dziękuje za aktywny udział w Zlocie Hufca: Próbnej Gromadzie Zuchowej WESOŁE SŁONECZKA, Próbnej Gromadzie Zuchowej WESOŁE MUMINKI, 21 Gromadzie Zuchowej TĘCZOWE ZUCHY, 23 Drużynie Harcerskiej HEROSI, 17 Truskolaskiej Drużynie Harcerskiej LEŚNE DUCHY, 28 Węglowickiej Drużynie Harcerskiej POSZUKIWACZE PRZYGÓD, 1 Kłobuckiej Drużynie Wędrowniczej ZAMONIT i Próbnej Drużynie Starszoharcerskiej CERBER oraz za pomoc w organizacji Zlotu harcmistrz Bożenie RUMIN, dh. Nicoli KRAWCZYK i dh. Oskarowi CYKOWSKIEMU.

Zlot Chorągwi Śląskiej ZHP

przez: Oskar Cykowski dnia:

24 września reprezentacja naszego Hufca: 1 KDW ZAMONIT, 17 TDH LEŚNE DUCHY i 91 KDW HADES wraz z Komendantką Hufca hm. Beatą PLUTĄ brała udział w Zlocie Chorągwi Śląskiej ZHP. Był to bardzo wyjątkowy Zlot, ponieważ podczas uroczystego apelu nadano Chorągwi Śląskiej imię Harcerzy Września 1939 roku.Na początku uczestniczyliśmy w apelu. Następnie ruszyliśmy na zajęcia organizowane przez poszczególne referaty, w których obsłudze pomagali nasi wędrownicy z 91 KDW HADES. W biurze zlotowym również można było spotkać nasze instruktorki: phm. Katarzynę Szydę, phm. Renatę Krawczyk i phm. Beatę Kotasińską.

#ChorągiewŚląskaSilnSiłąSwoichInstruktorów#ZHP#HufiecKłobuck

Obchody Wybuchu II Wojny Światowej

przez: Oskar Cykowski dnia:

MOKRA – PAMIĘTAMY!Reprezentacja Hufca ZHP Kłobuck wzięła dzisiaj udział w obchodach 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, oddając szczególną cześć i szacunek ofiarom II wojny światowej i dzielnym żołnierzom polskim.CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! ??????