Bez kategorii

Połkolonie zaliczka

przez: Oskar Cykowski dnia:

UWAGA!

Szanowni Państwo! Wszystkie zgłoszenia dzieci na I turnus półkolonii „W krainie przygód” zostały zakwalifikowane pozytywnie. Do 25 czerwca b.r. prosimy o wpłatę zaliczki w kwocie 150 zł. na konto Hufca ZHP Kłobuck: Bank Spółdzielczy w Kłobucku 96 8248 0002 2001 0000 1993 0003. W tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, HAL DSCZ I turnus

! Spotkanie połkolonie !

przez: Oskar Cykowski dnia:

UWAGA! Szanowni Państwo! Wszystkie zgłoszenia dzieci na I turnus półkolonii „W krainie przygód” zostały zakwalifikowane pozytywnie. 27 czerwca w godz. 17 -19 zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców uczestników I turnusu półkolonii. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Hufca ZHP Kłobuck ul. E. Orzeszkowej 44 w Kłobucku. Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie uzupełnionej już karty kwalifikacyjnej uczestnika. Druk w załączniku.

UWAGA Nowy adres mailowy !!!

przez: Oskar Cykowski dnia:

Czuwaj, z dniem 12.05.2023r. zmieniamy adres mailowy hufca Kłobuck na klobuck@zhp.pl .

Wszystkie wiadomości prosimy kierować na nowy adres, wiadomości wysyłane na stary adres nie będą odbierane.

Betlejemskie Światło Pokoju 2022

przez: Oskar Cykowski dnia:

Betlejemskie Światło Pokoju 2022 – ŚWIATŁO DLA CIEBIE?⚜️Harcerską tradycją już jest, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia harcerze z Hufiec ZHP Kłobuck przekazują Betlejemskiego Światła Pokoju.?⚜️Harcerze na czele z Komendant Hufca harcmistrzynią Beatą Plutą przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju członkom macierzystego Hufca, włodarzom i mieszkańcom Kłobucka. Uroczystość odbyła się 15 grudnia w Kłobucku. ?⚜️Ten symboliczny płomień przybył z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, przywieziony przez skautów, wędrował przez świat do Wiednia i dalej na Słowację i tak dotarł do Polski. Nasi harcerze odebrali go podczas uroczystej mszy na Jasnej Górze, aby móc go przekazać całej społeczności Hufiec ZHP Kłobuck mieszkańcom Kłobucka i całego powiatu kłobuckiego. ?⚜️W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju wędruje z przesłaniem – ŚWIATŁO DLA CIEBIE. ?⚜️Przekazaniu BŚP towarzyszyło spotkanie świąteczne na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku połączone z przekazaniem świątecznych prezentów dla zuchów i harcerzy, wręczeniem nagród w Konkursie Świątecznym oraz wspólnym kolędowaniem i poczęstunkiem.Uroczyste przekazanie BŚP w tym roku odbyło się podczas mszy św. w kościele pw. NMP Fatimskiej w Kłobucku. ?⚜️ Tym symbolicznym darem miłości, pokoju i braterstwa pragniemy podzielić się ze wszystkimi. Dlatego zanosimy lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną.Zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. CZUWAJ! ?⚜️??

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Truskolasach

przez: Oskar Cykowski dnia:

?? Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Truskolasach?? W dniu 11 Listopada 17 TDH LEŚNE DUCHY i PGZ WESOŁE SŁONECZKA uczciły Święto Niepodległości uczestnicząc w akademii przygotowanej przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Truskolasach oraz uroczystej mszy świętej za Ojczyznę w kościele św. Mikołaja w Truskolasach, którą celebrował ks. Marek Skrzypczyk. Po uroczystej mszy harcerze i zuchy wraz z drużynowymi udali się do miejsc pamięci narodowej gdzie zapalili znicze i oddali hołd poległym w walkach o wolność i w obronie Ojczyzny.

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Kłobucku

przez: Oskar Cykowski dnia:

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Kłobucku?? Reprezentacja Hufca ZHP Kłobuck: 1 KDW ZAMONIT, 2 KDH OLIMPIJCZYCY, 13 KDH LEŚNI i 21 GZ TĘCZOWE ZUCHY wraz z instruktorami wzięła udział w Capstrzyku Niepodległościowym, podczas którego oddano hołd bohaterom. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy pomniku Władysława Sebyły, gdzie złożono pierwsze wiązanki kwiatów, a następnie uczestnicy w uroczystym pochodzie udali się pod pomnik z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Matki Polki, gdzie również zostały złożone wiązanki kwiatów. Na Placu przy kościele pw. św. Marcina w Kłobucku odśpiewany został hymn narodowy i odczytany Apel Pamięci. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod płytą marszałka Józefa Piłsudskiego.Harcerze podczas uroczystego Capstrzyku pełnili warty w miejscach pamięci, a w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów naszego Hufca wiązanki kwiatów złożyły Komendantka Hufca ZHP Kłobuck harcmistrz Beata Pluta wraz z harcmistrz Bożeną Rumin.W uroczystej mszy za Ojczyznę odprawionej w rocznicę Odzyskania Niepodległości w kościele pw. św. Marcina wzięła udział Komendantka Hufca z przedstawicielami 1 KDW ZAMONIT.Drużyny i gromady działające w naszym Hufcu uczestniczyły w uroczystościach patriotycznych w miejscach swojego działania.#11listopada#HufiecKłobuck#ZHP#RadosnyPatriotyzm #ŚwiętoNiepodległości#obchodyświetaniepodległości