Szyfry


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/slaska4/strony_www/klobuck/www/wp-content/plugins/forge/includes/general.php on line 96

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/slaska4/strony_www/klobuck/www/wp-content/plugins/forge/includes/general.php on line 96

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/slaska4/strony_www/klobuck/www/wp-content/plugins/forge/includes/general.php on line 96

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/slaska4/strony_www/klobuck/www/wp-content/plugins/forge/includes/general.php on line 96

Spis Treści

Gaderypoluki i jego pochodne

Ułamkowy

Kaczor

Czekoladka

Zamiana

Matematyczny

Wsteczny

Komorkowy

Mafeking

Karolinka

Liczby

Litwa

Tabliczka Mnożenia

Szyfr Rozbierzny

Gaderypoluki i jego pochodne

Gaderypoluki :

Klucz: GA-DE-RY-PO-LU-KI
Kłobuck = IŁPBLCI
Szyfrować każdy może = szrfypwgć igżer mpżd

 

Politykarenu :

Klucz: PO-LI-TY-KA-RE-NU
Kłobuck = AŁPBNCA
Szyfrować każdy może = sztfepwkć akżdt mpżr


Koniecmatury:

Klucz: KO-NI-EC-MA-TU-RY
Kłobuck = OŁKBTEO
szyfrować każdy może = szrfykwmć omżdr akżc


Kaceminutowy :

Klucz: KA-CE-MI-NU-TO-WY
Kłobuck = AŁTBNEA
Szyfrować każdy może = szwfrtwkć akżdw itżc

Metoda szyfrowania polega na podmienianiu liter w szyfrowanym wyrazie.
Np: szyfr:
Gaderypoluki:
Harcerz=Hgycdyz
H-bez zmian
A-zmiana na G
R-zmiana na y
C-bez zmian
E-zmiana na d
R-zmiana na y
Z-bez zmian

Więcej pochodnych gaderypoluki

Ułamkowy-mały bez polskich liter :

Klucz 1

Klucz 2

Szyfr jest o tyle prosty, że od razu widać, że to on. Wyróżniamy wiele wersji szyfru, różnią się one liczbą w mianowniku. Aby szyfr był regularny w każdym ułamku musi być tyle samo liter, więc istnieją wersje gdzie jest:
jedna grupa ułamków
trzy grupy ułamków
cztery grupy ułamków

pięć grup ułamków

sześć grup ułamków

siedem grup ułamków

osiem grup ułamków
dwanaście grup ułamków
dwadzieścia cztery grupy ułamków

Najpopularniejsze są wersje
pięciu isiedmiu grup

Kaczor :

Klucz:

Harcerz = C8 A1 R1 C1 C4 R1 Z1

Szyfrować każdy może =
r2 z1 r9 c6 r1 o1 r7 a1 c2 k1 a1 z3 c3 r9 k1 o1 z3 c4

 

1   K   A   C   Z   O   R

2     L    Ą   Ć   Ź   Ó   S

3     Ł    B   D   Ż   P    Ś

4     M         E              T

5     N          Ę             U

6     Ń          F             V

7                 G             W

8                 H              X

9                 I               Y

10               J                 .

Szyfr jest o tyle prosty, że od razu widać, że to on. Wyróżniamy wiele wersji szyfru, różnią się one liczbą w mianowniku. Aby szyfr był regularny w każdym ułamku musi być tyle samo liter, więc istnieją wersje gdzie jest:
jedna grupa ułamków
trzy grupy ułamków
cztery grupy ułamków

pięć grup ułamków

sześć grup ułamków

siedem grup ułamków

osiem grup ułamków
dwanaście grup ułamków
dwadzieścia cztery grupy ułamków

Najpopularniejsze są wersje
pięciu isiedmiu grup

Czekoladka :

 

 

zdj

Szyfr ten w odróżnieniu od prostych szyfrów różni się tym, że literę zastępuje się obrazkiem, a nie inną literą. Szyfrując w miejsce litery wstawiamy kropkę. Kluczem do tego szyfru są literki powpisywane w ramkę w taki sposób:

Zamiana :

Szyfr ten polega, najprościej mówiąc, na zamianie liter w kluczu, który wygląda tak

+zdj

 

Chcąc zaszyfrować wyraz zamieniamy po kolei każdą literę, na jej odpowiednik w kluczu. Jako przykładem, posłużę się wyrazem Harcerz

H – U
A – M
R – E
C – O
E – R
R – E
Z – K

Szyfr jest bardzo prosty. Tak samo jak klucz, który jest podstawą w jego wykorzystywaniu. Szyfr składa się z tabeli, która ma 16 kolumn po 2 wiersze. Potem wypisujemy poziomo litery alfabetu ze znakami polskimi. Możemy zacząć szyfrować.

Matematyczny:

A – 1 I – 9 P – 17
B – 2 J – 10 R – 18
C – 3 K – 11 S – 19
D – 4 L – 12 T – 20
E – 5 Ł – 13 U – 21
F – 6 M – 14 W – 22
G – 7 N – 15 Y – 23
H – 8 O – 16 Z – 24

Zasadą tego szyfru jest zamienianie literek na przydzielone im według klucza cyfry.

Cyfry powstałe w wyniku zaszyfrowania liter łączymy za pomocą znaków matematycznych, tak aby stworzyły działanie matematyczne (nie musi być równe). Szyfr ten jest o tyle dobry, iż ten sam wyraz po zaszyfrowaniu może mieć wiele wersji. Sposób łączenia cyfr jest zależny tylko od naszej wyobraźni.

Wsteczny:

HUFIEC ZHP KŁOBUCK = KCUBOŁK  PHZ  CEIFUH

Szyfr jest bardzo prosty i każdy go zrozumie.

Cała filozofia polega na tym, by napisać dany wyraz, lub zdanie od tyłu. Wyróżniamy dwa typy tego szyfru.

  1. Piszemy po kolei wszystkie wyrazy zdania od tyłu.
  2. Piszemy całe zdanie od tyłu.

Komórkowy:

ZDJ

Ten szyfr można przyswoić w bardzo prosty sposób: pisząc SMS. Klucz do szyfru komórkowego wygląda jak klawiatura w najprostszym telefonie komórkowym.

Chcąc zaszyfrować tekst omawianym sposobem, musimy zachowywać zasady pisania wiadomości SMS, czyli musimy tyle napisać cyfr, na którym miejscu znajduje się pożądana litera. Np. Gdy chcemy napisać literę C musimy napisać 333.

Mafeking:

  M A F E K I N G
1 A B C D E F G H
2 I J K L M N O P
3 R S T U W Y X Z

Klucz składa się z trzech ponumerowanych wersów i tylu kolumn, ile liter jest w wyrazie „MAFEKING”.

Aby zaszyfrować wyraz, musisz każdą literę odnaleźć w kluczu. Szyfrując np. literę P, szukasz, w którym miejscu ona leży i wypisujesz, w której kolumnie się znajduje. W tym przypadku jest to kolumna, G. Następnie, w którym wersie, w tym przypadku 2. Czyli podsumowując zaszyfrowana litera P wygląda następująco: G2.

Karolinka:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 K L M N O P Q R S
2 A B C D E F G H I
3 R S T U V W X Y Z
4 O P Q R S T U V W
5 L M N O P Q R S T
6 I J K L M N O P Q
7 N O P Q R S T U V
8 K L M N O P Q R S
9 A B C D E F G H I

 

Szyfr ten jest podobny zarówno do „Mafekingu” jak i do „Kaczora”

Klucz zawiera 81 pól z literami. Pierwsza kolumna zawiera wyraz KAROLINKA, a w każdym wierszu występują kolejne litery alfabetu.

Zaszyfrowany wyraz zapisujemy w postaci dwóch liczb, czyli np. zaszyfrowana litera N będzie wyglądała tak: 41

(UWAGA! Jest to tylko jedna z wielu możliwości zapisania litery N. Jedna litera w kluczu powtarza się kilka razy, co utrudnia odszyfrowanie komuś, kto owego klucza nie zna. Czyli litera N może wyglądać również tak: 35 i 66, i 48).

Pierwszą cyfrę odczytujemy pionowo, drugą poziomo.

Liczby:

  1 2 3 4 5 6  
A B C D E F
7 G H I J K L +
8 Ł M N O P R x
9 S T U W Y Z

Szyfr ten jest podobny zarówno do „Mafekingu” jak i do „Kaczora”

Klucz zawiera 81 pól z literami. Pierwsza kolumna zawiera wyraz KAROLINKA, a w każdym wierszu występują kolejne litery alfabetu.

Zaszyfrowany wyraz zapisujemy w postaci dwóch liczb, czyli np. zaszyfrowana litera N będzie wyglądała tak: 41

(UWAGA! Jest to tylko jedna z wielu możliwości zapisania litery N. Jedna litera w kluczu powtarza się kilka razy, co utrudnia odszyfrowanie komuś, kto owego klucza nie zna. Czyli litera N może wyglądać również tak: 35 i 66, i 48).

Pierwszą cyfrę odczytujemy pionowo, drugą poziomo.

Litwa:

L I T W O O J C Z Y Z N O M O J A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cała umiejętność szyfrowania tym sposobem, polega na zamienieniu litery w cyfrę za pomocą klucza.

 

Czyli, np. litera Z to 9, litera J to 7 (ale też 16).

Jeżeli litery nie ma w kluczu, piszemy ją w podstawowej formie, jak np. literę P.

Tabliczka Mnożenia:

  1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H I J
3 K L Ł M N
4 O Ó P R S
5 T U W Y Z

Literki po zaszyfrowaniu tą metodą stają się prostym działaniem mnożenia np. 3×3, 2×5

Gdy odnajdziemy już literę, którą chcemy zaszyfrować, zamiast niej wpisujemy numer wiersza a potem numer kolumny tworząc w ten sposób zapis mnożenia.

Szyfr Rozbierzny

  • Słowo, które chcemy zaszyfrować dzielimy na dwa wyrazy.
  • Co drugą literę tego słowa przepisujemy do drugiego wyrazu,
  • np. KŁOBUCK =  KOUK  ŁBC