1 października 2022

Zlot Hufca ZHP Kłobuck „W zgodzie z naturą”

przez: phm. Katarzyna dnia:

Zlot Hufca ZHP Kłobuck „W zgodzie z naturą”, tak brzmiało hasło tegorocznego Zlotu Hufca ZHP Kłobuck, który odbył się w pierwszy weekend października. Zlot został zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Kłobuck im. Bohaterów Bitwy pod Mokrą. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, w którego imieniu nagrody uczestnikom Zlotu wręczyła Wicestarosta Zdzisława Kall. Zlot Hufca ZHP Kłobuck rozpoczął uroczysty apel na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku. W przedsięwzięciu uczestniczyło około stu zuchów, harcerzy i instruktorów. W programie Zlotu znalazły się zajęcia związane z ochroną środowiska naturalnego, racjonalnego wykorzystania żywności czy zdrowego odżywiania. Uczestnicy zlotu uczyli się m.in.: jak segregować śmieci, oszczędzać energię, rozpoznawać gatunki drzew przy pomocy liści i owoców. Sprawdzili również swoją wiedzę i umiejętności harcerskie, udzielania pierwszej pomocy, poruszania się w terenie i pracy w grupie. Zlot zakończył się wspólnym ogniskiem nad zalewem Zakrzew. Wszystkie drużyny i gromady biorące udział w Zlocie otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody zakupione dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Cel przyświecający organizatorom Zlotu został osiągnięty. Zuchy i harcerze spędzili aktywnie czas „w zgodzie z naturą”, na świeżym powietrzu w gronie rówieśników. Takie przedsięwzięcia m.in. angażują nas do podejmowania wspólnych działań i przyczyniają się do ochrony środowiska i wyrabiania dobrych nawyków ekologicznych. Stosujmy zdobytą wiedzę, na co dzień i zgodnie z przesłaniem twórcy skautingu: Starajmy się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy – powiedziała na zakończenie Zlotu Komendantka Hufca Kłobuck – harcmistrz Beata Pluta. Komenda Hufca dziękuje za aktywny udział w Zlocie Hufca: Próbnej Gromadzie Zuchowej WESOŁE SŁONECZKA, Próbnej Gromadzie Zuchowej WESOŁE MUMINKI, 21 Gromadzie Zuchowej TĘCZOWE ZUCHY, 23 Drużynie Harcerskiej HEROSI, 17 Truskolaskiej Drużynie Harcerskiej LEŚNE DUCHY, 28 Węglowickiej Drużynie Harcerskiej POSZUKIWACZE PRZYGÓD, 1 Kłobuckiej Drużynie Wędrowniczej ZAMONIT i Próbnej Drużynie Starszoharcerskiej CERBER oraz za pomoc w organizacji Zlotu harcmistrz Bożenie RUMIN, dh. Nicoli KRAWCZYK i dh. Oskarowi CYKOWSKIEMU.