Półkolonie 2024

przez: Admin dnia:

Szanowni Rodzice!

Jeżeli Wasze dziecko zakwalifikowało się na półkolonie, drogą sms-ową otrzymacie o tym informację. Prosimy uiścić opłatę wskazaną w sms-ie na konto bankowe organizatora Hufca ZHP Kłobuck: mBank nr 50 1140 1010 0000 4296 6200 1001. Jako odbiorcę wpisujemy: ZHP Chorągiew Śląska HUFIEC KŁOBUCK, ul. Orzeszkowej 44, 42-100 Kłobuck, tytułem: półkolonie, imię i nazwisko dziecka oraz termin wypoczynku. W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatora. Brak wpłaty w terminie będzie oznaczał rezygnację z półkolonii.

Dodatkowo prosimy o wypełnienie i wydrukowanie karty kwalifikacyjnej uczestnika, o sposobie jej dostarczenia organizatorom poinformujemy wkrótce.

Połkolonie zaliczka

przez: Oskar Cykowski dnia:

UWAGA!

Szanowni Państwo! Wszystkie zgłoszenia dzieci na I turnus półkolonii „W krainie przygód” zostały zakwalifikowane pozytywnie. Do 25 czerwca b.r. prosimy o wpłatę zaliczki w kwocie 150 zł. na konto Hufca ZHP Kłobuck: Bank Spółdzielczy w Kłobucku 96 8248 0002 2001 0000 1993 0003. W tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, HAL DSCZ I turnus

! Spotkanie połkolonie !

przez: Oskar Cykowski dnia:

UWAGA! Szanowni Państwo! Wszystkie zgłoszenia dzieci na I turnus półkolonii „W krainie przygód” zostały zakwalifikowane pozytywnie. 27 czerwca w godz. 17 -19 zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców uczestników I turnusu półkolonii. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Hufca ZHP Kłobuck ul. E. Orzeszkowej 44 w Kłobucku. Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie uzupełnionej już karty kwalifikacyjnej uczestnika. Druk w załączniku.

UWAGA Nowy adres mailowy !!!

przez: Oskar Cykowski dnia:

Czuwaj, z dniem 12.05.2023r. zmieniamy adres mailowy hufca Kłobuck na klobuck@zhp.pl .

Wszystkie wiadomości prosimy kierować na nowy adres, wiadomości wysyłane na stary adres nie będą odbierane.

Betlejemskie Światło Pokoju 2022

przez: Oskar Cykowski dnia:

Betlejemskie Światło Pokoju 2022 – ŚWIATŁO DLA CIEBIE?⚜️Harcerską tradycją już jest, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia harcerze z Hufiec ZHP Kłobuck przekazują Betlejemskiego Światła Pokoju.?⚜️Harcerze na czele z Komendant Hufca harcmistrzynią Beatą Plutą przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju członkom macierzystego Hufca, włodarzom i mieszkańcom Kłobucka. Uroczystość odbyła się 15 grudnia w Kłobucku. ?⚜️Ten symboliczny płomień przybył z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, przywieziony przez skautów, wędrował przez świat do Wiednia i dalej na Słowację i tak dotarł do Polski. Nasi harcerze odebrali go podczas uroczystej mszy na Jasnej Górze, aby móc go przekazać całej społeczności Hufiec ZHP Kłobuck mieszkańcom Kłobucka i całego powiatu kłobuckiego. ?⚜️W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju wędruje z przesłaniem – ŚWIATŁO DLA CIEBIE. ?⚜️Przekazaniu BŚP towarzyszyło spotkanie świąteczne na Rynku Jana Pawła II w Kłobucku połączone z przekazaniem świątecznych prezentów dla zuchów i harcerzy, wręczeniem nagród w Konkursie Świątecznym oraz wspólnym kolędowaniem i poczęstunkiem.Uroczyste przekazanie BŚP w tym roku odbyło się podczas mszy św. w kościele pw. NMP Fatimskiej w Kłobucku. ?⚜️ Tym symbolicznym darem miłości, pokoju i braterstwa pragniemy podzielić się ze wszystkimi. Dlatego zanosimy lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną.Zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. CZUWAJ! ?⚜️??

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Truskolasach

przez: Oskar Cykowski dnia:

?? Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Truskolasach?? W dniu 11 Listopada 17 TDH LEŚNE DUCHY i PGZ WESOŁE SŁONECZKA uczciły Święto Niepodległości uczestnicząc w akademii przygotowanej przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Truskolasach oraz uroczystej mszy świętej za Ojczyznę w kościele św. Mikołaja w Truskolasach, którą celebrował ks. Marek Skrzypczyk. Po uroczystej mszy harcerze i zuchy wraz z drużynowymi udali się do miejsc pamięci narodowej gdzie zapalili znicze i oddali hołd poległym w walkach o wolność i w obronie Ojczyzny.