I Gala Poetycka

przez: dh. Michał dnia:

Wczoraj przedstawiciele naszego Hufca członkowie 10 GZ Mali Przyrodnicy, 91 KDW Hades i 3 KDSH Zenit wraz z komendantką Hufca ZHP Kłobuck harcmistrz Beatą Plutą wzięli udział w I Gali Poetyckiej z okazji 115. rocznicy urodzin Władysława Sebyły