Zlot Hufca ZHP Kłobuck

przez: Komendantka Hufca dnia:

W miniony weekend 28-29 września 2018 r. harcerze z Hufca ZHP Kłobuck zainaugurowali nowy rok harcerski na Ośrodku Harcerskim ZAWADY w Popowie podczas ZLOTU HUFCA.  W tym roku zuchom i harcerzom przyświecało hasło „WYZWOLIĆ KOLORY ZIEMI”. Organizatorami spotkania była Komenda Hufca ZHP Kłobuck, 91 Kłobucka Drużyna Wędrownicza HADES i 6 Kłobucka Drużyna Wędrownicza CICHOCIEMNI.

24 lutego zapraszamy wszystkich członków Hufca ZHP Kłobuck na III Hufcowy Turniej Sportowy, który odbędzie się  pod hasłem „Dla Niepodległej”, z racji całorocznych obchodów 100lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz w celu propagandowania zdrowego stylu życia i zdrowej rywalizacji.